Czym grozi błąd w sztuce lekarskiej

Błąd sztuki lekarskiej

Błędy popełnione przez lekarzy zdarzały się i zdarzać się będą zawsze. Niestety, dla wielu ludzi podczas leczenia których lekarze popełnili błędy, te okazały się być fatalne w skutkach. Z błędami lekarzy trzeba liczyć się zawsze, nie zawsze jednak skutkiem ich jest pogorszenie stanu zdrowia lub też śmierć. Warto jednak wiedzieć, co grozi pacjentowi i samemu lekarzowi, gdy ten popełni błąd sztuki lekarskiej.

Pacjent, w całości jest zależny od lekarza. Po to obywatele danego kraju płacą składki i posiadają ubezpieczenie, aby móc w pełni skorzystać z pomocy, jaką zapewnia opieka zdrowotna w danym kraju. Tym samym pacjent jest klientem danego lekarza, bowiem pośrednio lub też bezpośrednio temu lekarzowi płaci. Dlatego właśnie klient wymaga od swojego zleceniobiorcy profesjonalnego podejścia. Niemniej jednak praca lekarza jest zawodem regulowanym, co powoduje, iż lekarza zobowiązuje się do przestrzegania nie tylko dobra pacjenta jako klienta, ale również wszystkich zasad związanych z wykonywaniem swojego zawodu. Pacjentowi, w przypadku błędu w sztuce lekarskiej może zaś grozić nawet śmierć.

Lekarzowi, w przypadku popełnienia rażącego błędu, jakim jest błąd sztuki lekarskiej, lub też w przypadku udowodnienia zaniedbania grozi nawet kara pozbawienia wolności. Jednocześnie lekarz może zostać pozbawiony prawa do wykonywania swojego zawodu. Niemniej jednak lekarzy chroni również prawo, które mówi o tym, że diagnoza, która nie mogła zostać precyzyjnie określona w pewnym stopniu może zwolnić lekarza, nawet w momencie, gdy nastąpi zgon pacjenta.